2 משחקים לטור

דוגמא לשיטת טוטו-תיקו - 2 משחקים לטור
לטבלה בנושא שיטות טוטו תיקו - 2 משחקים לטור לחץ כאן

צימצום קומבינציות מלאות של 2 מ-7 - נחש 2 /קבל 2, עם 5 משחקים קבועים


טורים: 36
טפסים: 4
משחקים לטור: 7

משחקים 19, 22, 25, 28 ו-32 בתוכנית סומנו כמשחקים עומדים והם יופיעו בכל הטורים.

מתוך 9 המשחקים האחרים צריך לנחש 2 תוצאות נכונות כדי להבטיח 2, שבתוספת 5 הקבועים שננחש נכון נקבל זכיה של 7, ללא נפילות.