עדיפות
שיטות עדיפות/הפתעות/חי (ללא נפילות) לטוטו - מבחר לדוגמה - סדר טורים עולה
לאופן סימון השיטה בטופס לחץ כאן