תנאי +

דוגמאות לשיטות טוטו - תנאי +
לטבלה בנושא שיטות טוטו - תנאי + לחץ כאן

3 משולשים ו-4 כפולים בשיטת תנאי + (עולה) - ללא נפילות אם עומדים בתנאיםטורים: 149
טפסים: 8

בבסיס השיטה סימנו 3 משולשים ו-4 כפולים שעליהם פועלת השיטה, ועוד 9 תוצאות בודדות כ'בנקרים' הנחשבים בטוחים מבחינתנו בהם התוכנה לא מתעסקת.

לגבי כל משולש או כפול סימנו בטור העדיפות את התוצאה העדיפה, כלומר הסבירה ביותר שתקרה, ובשורת העדיפות התחייבנו לנחש נכון בין 4 ל-7 תוצאות נכונות מטור העדיפות.

העדיפות המקסימלית (7) היא סכום המשולשים והכפולים בשיטה, והיא שעושה את השיטה לתנאי + (עולה) שמשמעו, ניתן לנחש נכון עד מקסימום התוצאות האפשריות מטור העדיפות.

במשבצת ה'חי' סימנו X שאומר עמידה בתנאים מבטיחה ניחוש מלא ללא נפילות.

אם אכן ננחש נכון בין 4 ל-7 תוצאות נכונות מטור העדיפות,  השיטה מבטיחה לנו את כל 7 הניחושים הנכונים מתוך 7 המשולשים והכפולים בבסיס השיטה, ואם ננחש נכון גם את ה'בנקרים' הרי שהשיטה מבטיחה זכיה ב-16.

השיטה מצויינת למהמרים שמחפשים את ה-16 בכל מחיר, וסומכים על יכולתם לקבוע תנאים, יותר משהם סומכים על המזל בשיטות הצימצום שגם הן יכולות להניב 16, אבל דרוש קצת מזל.3 משולשים ו-4 כפולים בשיטת תנאי + (עולה) - עם עדיפות כפולה 

טורים: 193
טפסים: 7

בבסיס השיטה סימנו 3 משולשים ו-4 כפולים שעליהם פועלת השיטה, ועוד 9 תוצאות בודדות כ'בנקרים' הנחשבים בטוחים מבחינתנו בהם התוכנה לא מתעסקת.

לגבי כל משולש או כפול סימנו בטור העדיפות את התוצאה העדיפה, כלומר הסבירה ביותר שתקרה, אבל במשולש הראשון סימנו שתי עדיפויות שכל אחת שתקרה תהיה טובה לנו, דבר שיקל עלינו לעמוד בתנאי המינימום שנקבע.

את העדיפות הכפולה ניתן לממש רק בקבוצת התנאים בבתים, ולכן סימנו את כל משחקי השיטה כבית ב', ובשורת בית ב' התחייבנו לנחש נכון בין 4 ל-7 תוצאות נכונות מטור העדיפות.

העדיפות המקסימלית (7) היא סכום המשולשים והכפולים בשיטה, והיא שעושה את השיטה לתנאי + (עולה) שמשמעו, ניתן לנחש נכון עד מקסימום התוצאות האפשריות מטור העדיפות.

במשבצת ה'חי' סימנו X שאומר עמידה בתנאים מבטיחה ניחוש מלא ללא נפילות.

אם אכן ננחש נכון בין 4 ל-7 תוצאות נכונות מטור העדיפות,  השיטה מבטיחה לנו את כל 7 הניחושים הנכונים מתוך 7 המשולשים והכפולים בבסיס השיטה, ואם ננחש נכון גם את ה'בנקרים' הרי שהשיטה מבטיחה זכיה ב-16.

השיטה מצויינת למהמרים שמחפשים את ה-16 בכל מחיר, וסומכים על יכולתם לקבוע תנאים, יותר משהם סומכים על המזל בשיטות הצימצום שגם הן יכולות להניב 16, אבל דרוש קצת מזל.