פירוק מלא כפולים/משולשים
דף הבית > דוגמאות > שיטות ווינר ליין > פירוק מלא כפולים/משולשים

דוגמא לשיטת ווינר - פירוק מלא כפולים/משולשים
לטבלה בנושא שיטות ווינר - פירוק מלא כפולים/משולשים

פירוק מלא של 3 כפולים בתוספת 3 משחקים קבועים. 8 טפסים עם 6 משחקים לטופסטורים: 8
טפסים: 8
משחקים לטופס: 6

סימנו בטור הבסיס 3 כפולים ו-3 תוצאות בודדות. הצורך בשיטה זו נובע מכך שאין למשחק הווינר ליין טופס מיוחד לכפולים ומשולשים בדומה לזה שיש בטוטו, התוכנית מבצעת למעשה פירוק מלא של הכפולים ומפזרת את הטורים  על גבי 8 טפסים.
באופן דומה ניתן לפרק כל צירוף של משולשים כפולים ובודדים, בגבולות של בין משחק אחד לבין 6 משחקים. כמובן שמשחק אחד מתאים רק למשחק שהוא סינגל, ו-2 משחקים מתאימים רק למשחקים שהם סינגל או דאבל.