התקנת סורק LIDE200
דף הבית > מדריכים > התקנת סורק LIDE200


התקנת סורק Canon – Lide 200

 

לא לחבר את הסורק למחשב.

אם חובר יש לנתקו ולהפעיל את המחשב מחדש.

יש לסגור את כל החלונות הפתוחים כולל טורבו-טוטו בסריקה.

שלב 1 :

יש להכניס את הדיסק המצורף בקופסת הסורק.

 

שלב 2: (במערכת הפעלה Vista)

 

 

   

         במסך זה יש ללחוץ על "הפעלת Msetup4.exe"

 

 

      לאחר מכן מופיע מסך שצריך ללחוץ  על "המשך"

   

שלב 3:

 

 

  

                        במסך זה יש ללחוץ על הכפתור הירוק "NEXT"

                                                                                   

שלב 4:

 

 

 

                        במסך זה יש ללחוץ על הכפתור הירוק "NEXT"


 

  

שלב 5:

 

 

                       במסך זה יש ללחוץ על הכפתור הכחול Custom Install

 

 

 

שלב 6:

 

  

במסך זה יש לסמן V ב ScanGear  ו- MP Navigator EX כפי שמוצג בתמונה הבאה:

 

 

שלב 7:

 

 

                                    במסך זה יש ללחוץ על הכפתור הירוק "NEXT"

 

 שלב 8:

 

                                          במסך זה יש ללחוץ על Yes 

 

שלב 9:

 

  

                           במסך זה יש ללחוץ על הכפתור הירוק "NEXT"

 

שלב 10:


                                    
                                        במסך זה לחץ על  
Do not agree

 

 

שלב 11:

 

 

  

                                                 במסך זה לחץ Restart  

 

 

כעת המחשב יתכבה וידלק מחדש.

שלב 12:

כעת חבר את הסורק ליציאת ה USB. והמתן עד שמערכת ההפעלה תזהה את הסורק.

שלב 13:

הפעל את תוכנת טורבו-טוטו בסריקה.

שלב 14:

לחץ לחיצה בסורק.

*בסריקה הראשונה לאחר ההתקנה הסורק מכייל את עצמו, אנא המתן בסבלנות.