נחש/קבל - 6 משחקים לטופס
דף הבית > דוגמאות > שיטות ווינר ליין > נחש/קבל - 6 משחקים לטופס

דוגמא לשיטת ווינר - נחש/קבל - 6 משחקים לטופס
לטבלה בנושא שיטות ווינר - נחש/קבל - 6 משחקים לטופס לחץ כאן

נחש 8 / קבל 6  מ-13 משחקים עם בחירת משחק עדיף. בכל טופס יופיעו 6 משחקיםטורים: 78
טפסים: 78
משחקים לטופס: 6

בבסיס התוכנית סימנו 13 תוצאות לגבי 13 משחקים, וסימנו נחש 8 / קבל 6, ופרוש הדבר שצריך לנחש לפחות 8 תוצאות נכונות מתוך 13 התוצאות, כדי להבטיח לפחות זכיה אחת בטופס עם 6 משחקים.
משחק 6 סומן כמשחק עדיף. ברוב התוכניות משחק עדיף יופיע ביותר טפסים בשיטה לעומת משחקים אחרים, כך שניחוש נכון של המשחק העדיף עשוי להניב יותר טפסים זוכים.
התוכנית מדפיסה 78 טפסים ובכל טופס יופיע צירוף אחר של 6 משחקים מתוך 13 המשחקים.
ככל שמנחשים יותר תוצאות נכונות מתוך 13 התוצאות שבבסיס כך טוב יותר, ומקבלים יותר ויותר טפסים זוכים. אם מנחשים את כל 13 התוצאות אז כל 78 הטפסים של התוכנית יהיו טפסים זוכים.
למרות שצריך לנחש לפחות 8 כדי להבטיח זכיה, אם מנחשים רק 6 או 7 אפשר עדיין לזכות במזל.