4 משחקים לטור

דוגמא לשיטת טוטו-תיקו - 4 משחקים לטור
לטבלה בנושא שיטות טוטו תיקו - 4 משחקים לטור לחץ כאן

צימצום נפילה אחת נחש 4 /קבל 3, עם 3 משחקים קבועים ומשחק אחד בעדיפותטורים: 77
טפסים: 8
משחקים לטור: 7

משחקים 22, 28 ו-32 בתוכנית סומנו כמשחקים עומדים והם יופיעו בכל הטורים.

מתוך 17 המשחקים האחרים צריך לנחש 4 תוצאות נכונות כדי להבטיח 3, שבתוספת 3 הקבועים שננחש נכון נקבל לפחות זכיה של 6.

משחק 7 סומן כמשחק בעדיפות, מה שבדרך כלל יגרום לכך שהוא יופיע יותר פעמים בצימצום מאשר משחקים אחרים, ויאפשר בכך להגדיל מספר הזכיות.

אין ספור אפשרויות נוספות מסוגים שונים ניתן לראות בטבלאות המלאות.