תנאי =

דוגמאות לשיטות טוטו - תנאי=
לטבלה בנושא שיטות טוטו - תנאי= לחץ כאן

3 משולשים ו-4 כפולים בשיטת תנאי = (מדוייק) - ללא נפילות אם עומדים בתנאיטורים: 129
טפסים: 8

בבסיס השיטה סימנו 3 משולשים ו-4 כפולים שעליהם פועלת השיטה, ועוד 9 תוצאות בודדות כ'בנקרים' הנחשבים בטוחים מבחינתנו בהם התוכנה לא מתעסקת.

לגבי כל משולש או כפול סימנו בטור העדיפות את התוצאה העדיפה, כלומר הסבירה ביותר שתקרה, ובשורת העדיפות התחייבנו לנחש נכון בדיוק 3 תוצאות נכונות מטור העדיפות.

במשבצת ה'חי' סימנו X שאומר עמידה בתנאי מבטיחה ניחוש מלא ללא נפילות.

אם אכן ננחש נכון בדיוק 3 תוצאות נכונות מטור העדיפות,  השיטה מבטיחה לנו את כל 7 הניחושים הנכונים מתוך 7 המשולשים והכפולים בבסיס השיטה, ואם ננחש נכון גם את ה'בנקרים' הרי שהשיטה מבטיחה זכיה ב-16.

יש סכנה בהימור המדוייק לנחש בדיוק 3 מטור הבסיס אך השיטה זולה יותר משיטת התנאי+ (עולה), כי לא משלמים על הבטחת זכיה כאשר מנחשים יותר מ-3.

ניתן למצוא פשרה בין שיטת התנאי+ המצויינת והיקרה, לבין שיטת התנאי= הזולה שיש בה סיכון, והיא לקבוע תחום של מינימום עד מקסימום בשורת העדיפות, אך לא עד סך המשחקים בשיטה, ואת זה ניתן לראות בדוגמה אחרת.3 משולשים ו-4 כפולים בשיטת תנאי  (מתוחם) - ללא נפילות אם עומדים בתנאים 

טורים: 225
טפסים: 7

בבסיס השיטה סימנו 3 משולשים ו-4 כפולים שעליהם פועלת השיטה, ועוד 9 תוצאות בודדות כ'בנקרים' הנחשבים בטוחים מבחינתנו בהם התוכנה לא מתעסקת.

לגבי כל משולש או כפול סימנו בטור העדיפות את התוצאה העדיפה, כלומר הסבירה ביותר שתקרה, ובשורת העדיפות התחייבנו לנחש נכון בין 3 ל-4 תוצאות נכונות מטור העדיפות.

במשבצת ה'חי' סימנו X שאומר עמידה בתנאי מבטיחה ניחוש מלא ללא נפילות.

אם אכן ננחש נכון בין 3 ל-4 תוצאות נכונות מטור העדיפות,  השיטה מבטיחה לנו את כל 7 הניחושים הנכונים מתוך 7 המשולשים והכפולים בבסיס השיטה, ואם ננחש נכון גם את ה'בנקרים' הרי שהשיטה מבטיחה זכיה ב-16.

לקחנו סיכון מחושב לנחש נכון בין 3 ל-4 תוצאות נכונות מטור הבסיס והוזלנו את השיטה לעומת שיטת התנאי+ (עולה), כי לא משלמים כאן על הבטחת זכיה כאשר מנחשים יותר מ-4.

השיטה היא למעשה חיבור של שתי שיטות תנאי= (מדוייק), אחת עם תנאי= 3 ואחת עם תנאי= 4, ואם נסכם מהטבלה את הטורים של שתי  השיטות, נקבל את סך הטורים שקיבלנו בתוכנית זו.