6 משחקים לטור

דוגמא לשיטת טוטו-תיקו - 6 משחקים לטור
לטבלה בנושא שיטות טוטו תיקו - 6 משחקים לטור לחץ כאן

צימצום נפילה אחת נחש 6 /קבל 5, עם משחק קבוע ומשחק אחד בעדיפותטורים: 22
טפסים: 3
משחקים לטור: 7

משחק 32 בתוכנית סומן כמשחק עומד והוא יופיע בכל הטורים.

מתוך 11 המשחקים האחרים צריך לנחש 6 תוצאות נכונות כדי להבטיח 5, שבתוספת הקבוע שננחש נכון נקבל לפחות זכיה של 6.

משחק 7 סומן כמשחק בעדיפות, מה שבדרך כלל יגרום לכך שהוא יופיע יותר פעמים בצימצום מאשר משחקים אחרים, ויאפשר בכך להגדיל מספר הזכיות.