תנאי +

שיטות תנאי+(עולה)/חי (ללא נפילות)-מבחר לדוגמה-סדר טפסים עולה (*=כפול בעדיפות)
לאופן סימון השיטה בטופס לחץ כאן