3 משחקים לטור

דוגמא לשיטת טוטו-תיקו - 3 משחקים לטור
לטבלה בנושא שיטות טוטו תיקו - 3 משחקים לטור לחץ כאן

צימצום נפילה אחת נחש 3 /קבל 2, עם 4 משחקים קבועים ומשחק אחד בעדיפות


טורים: 24
טפסים: 3
משחקים לטור: 7

משחקים 22, 25, 28 ו-32 בתוכנית סומנו כמשחקים עומדים והם יופיעו בכל הטורים.

מתוך 18 המשחקים האחרים צריך לנחש 3 תוצאות נכונות כדי להבטיח 2, שבתוספת 4 הקבועים שננחש נכון נקבל לפחות זכיה של 6.

משחק 7 סומן כמשחק בעדיפות, מה שבדרך כלל יגרום לכך שהוא יופיע יותר פעמים בצימצום מאשר משחקים אחרים, ויאפשר בכך להגדיל מספר הזכיות.